Events

 

The Climate-Development-Gender Nexus: lessons learned from the Belgian national energy and climate plan

03/11/2021

Op 3 november, tijdens de COP26 organiseerde de ARGO een side event genaamd “The Climate-Development-Gender Nexus: lessons learned from the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP)”. Het werd een beleidsdialoog op basis van de resultaten van de studie over de potentiële effecten van het Belgisch Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 op de emancipatie van vrouwen en gendergelijkheid in de Belgische partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (enkel beschikbaar in het frans). Ook ging het over de beleidsaanbevelingen van de ARGO met betrekking tot gendermainstreaming bij de uitvoering van het beleid en de maatregelen van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030. Verschillende ministers deelden hun visie. 

De opname van het evenement kan worden teruggevonden op YouTube.

► Het programma hieronder, click op download

► Dit evenement vindt plaats in het BENELUX-EIB paviljoen tijdens de COP26 in Glasgow en online via hun virtuele hub.

Dit side event wordt georganiseerd door de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, met de steun van de werkgroep “gender en landbouw-klimaat » bestaande uit de volgende organisaties: 11.11.11, CNCD-11.11.11, DGD, Eclosio, Enabel, FOS, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Le monde selon les femmes (voorzitterschap van de werkgroep), Oxfam België en Solidagro.

Gender and Development: from diversity and adversity to joint strategies

30/09/2021

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseerde een studienamiddag“Gender and Development: from diversity and adversity to joint strategies". Dit virtuele event vond plaats op 30 september van 14.00 tot 17.30 uur.

De Adviesraad moedigde tijdens het event reflectie aan over het begrip gender en hoe het zich vertaalt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Sprekers met verschillende achtergronden en uit verschillende continenten deelden hun analyses en praktijkervaringen om de belangrijkste elementen van de huidige debatten te belichten:

 • Hoe vertaalt het begrip gender zich in hun werk?
 • Wat is het verband met het concept intersectionaliteit?
 • Wat zijn anti-gender bewegingen? Hoe kunnen deze worden herkend en tegengegaan?
 • Hoe pleiten voor de rechten van vrouwen en meisjes en voor gendergelijkheid - in andere culturele en politieke contexten ?

De opname van het evenement kan worden geraadpleegd via https://youtu.be/URqp7K8yxac 

Het volledige programma van het evenement staat hierdonder. 

Webinar “Waarom de IAO Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”.

24/06/2021

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling nodigt u uit op 24 juni van 16u tot 17u30 voor een Webinar “Waarom de IAO Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”.

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van ILO Conventie 190, reflecteren we over hoe deze tekst ook de Belgische ontwikkelingssamenwerking kan inspireren. Partners en vertegenwoordigers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking delen hun analyses en ervaringen.

-      De conferentie te herbekijken via https://youtu.be/LKFl02aoMUU

Programma en andere informatie : click op download

De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing.

29/11/2019

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling nodigt u uit voor een publieke conferentie op 29 november. 25 jaar na één van de meest vooruitstrevende politieke verklaringen voor het verzekeren van fundamentele rechten van vrouwen en meisjes en het wegwerken van ongelijkheid, is het tijd om een balans op te maken. Wat zijn de uitdagingen voor de rechten van vrouwen en meisjes in huidige context?

 Tijdens een dag vol boeiende internationale sprekers, analyses en getuigenissen, worden jullie geïnspireerd mee te denken over een betere integratie van gender in internationale samenwerking. Internationale experts en vertegenwoordigers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking delen hun analyses en ervaringen over volgende vraagstukken:

 • Wat zijn de toekomstige uitdagingen en nieuwe aandachtspunten voor de rechten van vrouwen en meisjes en gender in de ontwikkelingssamenwerking?
 • Hoe staat intersectionaliteit in relatie tot de feministische strijd?
 • Hoe kunnen we toekomstige uitdagingen in verschillende culturele contexten het hoofd bieden en tegelijkertijd vooruitgang boeken bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
 • En hoe houden we rekening met migratie, de diversiteit van feministische bewegingen en de digitalisering van samenlevingen?
 • Hoe moet een ecologische en economische transitie van samenlevingen er uitzien in het licht van genderverhoudingen?

 ► Het volledige programma van het evenement staat hierdonder. Voor meer informatie: info@argo-ccgd.be 

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht én dit voor vrijdag 22 november via deze link: https://bit.ly/2pSMUes  Het aantal plaatsen is beperkt.

 ► De talen van het evenement zijn Frans, Nederlands, Spaans en Engels. Simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands is voorzien.

 ► Er is een vegetarische lunch met lokale en fairtradeproducten die geboekt kan worden bij de registratie.

 ► Het Egmontpaleis is gelegen te Zavelplein, 8 in 1000 Brussel. Wij moedigen u aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Seminarie Gender, migratie en ontwikkelingssamenwerking

24/01/2019

In een context van globale migratiestromen met verschillen en gelijkenissen in het migratieparcours van mannen en vrouwen kan het gender perspectief niet ontbreken. Samen met een brede groep van actoren (academici, ngo’s en overheid) die in België en de EU werken rond migratie, gender en ontwikkelingssamenwerking gaan we op zoek naar goede praktijken. 

Het seminarie gaat door in het Maison des Associations Internationales, Washingtonstraat 40, 1050 Brussel. Vertaling Nederlands-Frans wordt voorzien.  

Inschrijven kan via flor.didden@11.be. Graag met vermelding van je naam, organisatie en functie.

Het volledige programma kan u vinden in bijlage.

Een einde aan geweld op het werk en #MeToo

27/11/2018

Op 27 november gaat de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) dieper in op geweld, intimidatie en pesterijen in de werkomgeving.   

Waarom? 

Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts één vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Geen enkele sector lijkt hier immuun voor. Iedereen kan het meemaken, maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. Eén ding is duidelijk: geweld op het werk moet aangepakt worden. 

Conventie Internationale Arbeidsorganisatie 

Daarom voert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)  sinds enkele jaren gesprekken over een bindend verdrag dat alle werknemers moet beschermen tegen geweld en pesterijen op het werk. Dit jaar, in juni 2018, bespraken overheden, werknemers en werkgevers de tekst van een nieuwe conventie op de International Labour Conference. In 2019 kunnen ze de conventie aannemen en ratificeren.  

Op 27 november bespreken we de uitdagingen. Hoe verliep de discussie tussen overheden, werknemers en werkgevers? Is er een breed draagvlak voor een conventie?  Welke rol kunnen België en de Belgische ontwikkelingssamenwerking spelen?  

Op uitnodiging van parlementslid Els Van Hoof, met partners uit het Zuiden en vertegenwoordigers van: Vakbonden uit DR Congo, Zuid-Afrika en Honduras, Internationale Arbeidsorganisatie, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Internationaal Vakverbond, Verbond van Belgische Ondernemingen  

27 november 2018, 9.00-13.30 - Congreszaal Huis der Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht via deze link. (voor 21 november)

Voor het programma druk op de downloadknop

Deze conferentie wordt georganiseerd door ARGO, i.s.m. 11.11.11, FOS, WSM, Çavaria, Vrouwenraad, Sensoa, ACV, ISVI-ABVV, BIS-ACLVB

Gender equality through digitalization - The power of digital literacy in the Global South

19/10/2018

Gender equality through digitalization

What are the effects of digitalization on gender equality? How does digitalization affect women's individual conditions and social positioning - in the family, community and society more broadly? What are the literacies of the 21st century?

The Advisory Council on Gender and Development (ARGO-CCGD) invites you to reflect on the questions on 19 October 2018, together with three international experts who have been invited to share their experiences in the fields of education and mobile economy.

The event is organised by ARGO-CCGD, in collaboration with ACODEV, CNCD-11.11.11, Educaid.be, Enabel, KU Leuven and Le Monde selon les femmes. Click on the "Download" button below for the full programme of this event.

With participation from representatives from NGOs, women’s organisations, academics and the authorities who work on these issues.

PRACTICAL INFORMATION

Venue: Enabel Conference Center - Espace Jacqmotte, Rue Haute 139, 1000 Brussels

This event will be held in English. Simultaneous translations into French and Dutch will be provided during the Digital Talk and for the workshop with Jemila Abdulai.

Participation is free but registration is mandatory, by Monday 15 October 2018 via this link.

Democratie in Congo : De stem van mannen én vrouwen

09/10/2017

Sinds de poging om de Congolese grondwet te veranderen in 2015 en het einde van het mandaat van president Kabila in 2016 verkeert de Democratische Republiek Congo (DRC) in een diepe crisis. Het aantal mensenrechtenschendingen blijft maand na maand stijgen, de economie is in vrije val en gewapende conflicten hebben duizenden doden en meer dan een miljoen vluchtelingen gemaakt in de Kasaï-regio, Tanganyika en de Kivu-provincies. Om te vermijden dat het land in chaos verviel na de weigering van president Kabila om presidentsverkiezingen te organiseren werd een politiek akkoord gesloten tussen meerderheid en oppositie op 31 december 2016. Dat akkoord werd echter nooit uitgevoerd.

Congolese ngo’s, mensenrechtenverdedigers en vrouwen- en jongerenbewegingen roepen de Congolese politieke elite op werk te maken van de organisatie van eerlijke, vrije en transparante verkiezingen en de mensenrechten te respecteren.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), 11.11.11 en CNCD-11.11.11 organiseren daarom een conferentie om te bekijken welke rol België wil en kan spelen in Congo, zowel bilateraal als binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Met bijzonder aandacht voor de positie van vrouwen. Vrouwen zijn immers sterk ondervertegenwoordigd in de politiek, maar ook in de economie en bij vredesprocessen.

Praktisch:

Waar?

Kamer van volksvertegenwoordigers

Leuvenseweg 21, Brussel

Wanneer?

Maandag 9 oktober van 9h30 tot 16h (er zullen broodjes worden voorzien)

Inschrijving:

Deelname is gratis, inschrijven voor 4 oktober via deze link.

Programma:

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

Van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen naar de empowerment van vrouwen

11/10/2017

De Ronde Tafel heeft als doelstelling het debat aan te gaan over de link tussen gender en digitalisering, alsook de manier waarop de strategienota “Digital 4 Development (D4D)” van DGD geoperationaliseerd kan worden vanuit een gendergevoelige benadering.

Om dit debat te verrijken nodigen we deelne(e)m(st)ers uit het noorden en het zuiden uit die werken rond deze thematiek om hun expertise en ervaring te delen, zowel van ngo’s, vrouwenbewegingen, academici en vertegenwoordig(st)ers van overheden.

De discussie zal gekaderd worden rond 3 thema’s:

 • Digitalisering en onderwijs
 • Digitalisering als middel voor economische empowerment
 • Digitalisering als middel in de strijd tegen geweld

De Ronde Tafel zal in het frans en het nederlands gehouden worden met simultane vertaling.

Inkom gratis - Inschrijven verplicht voor donderdag 5 oktober 2017 via deze link

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

INTERNATIONAL SEMINAR: "Sustainable Development and social empowerment of women. How can the Sustainable Development Goals strengthen the socio-economic position of women?"

25/01/2017

On September 26 2015, the UN member states approved resolution A / 70 / L.1 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". The resolution has two parts: a Statement containing a vision and the general principles of sustainable development and a set of 17 general objectives (SDG’s) and sub-objectives which identify 169 (directions of) actions. Together they give direction to the global developments to take place.

Agenda 2030 has the potential to strike up the transition to sustainable development. Much, however, depends on the way in which this transition will take shape. A major concern in this regard is gender equality and empowerment of women and girls.

Gender equality and empowerment of women and girls are of paramount importance for the implementation of Agenda 2030, both from the perspective of promoting gender equality as from the perspective of sustainable ecological and economic development.

We will take note of the contents of Agenda 2030 and the general conditions for implementation. We will explore the different relationships between gender and sustainable development, examine how the SDGs can contribute to gender equality and the success of SDG 5, and in which way gender equality and empowerment of women and girls can contribute to the success of the other SDG's.

We will call upon experts in gender, transition and sustainable development in the North and the South. We also will contribute ourselves through four participatory workshops, where from a gender perspective and an intersection approach we will develop proposals for the implementation of Agenda 2030.

Specifically, we will focus on strengthening the socio-economic status of women and sustainable transition regarding the following themes:

1. innovation and digital development;

2. agriculture and food security;

3. access to credit;

4. technical and Vocational Education and Training;

 

Practical information  

Date 25 January 2017

Location: International Associations Centre (Rue Washington 40, 1050 Brussels - Tram 93 or 94, Stop Bailli, 5 minutes' walk).

Registration: Please register here for your participation at the seminar.   

                        Participation is free, registration is required before 20 January 2017.

 

Organizers

This is an initiative of the Belgian Advisory Council on Gender and Development.

With the collaboration of the Coalition of the Flemish North-South Movement 11.11.11, CNCD-11.11.11, Directorate-general Development Cooperation and Humanitarian Aid, Institute for Equality of Women and Men, Le Monde Selon les Femmes, Plan Belgium, Educaid, Trias, Vrouwenraad, le  Conseil des Femmes francophones de Belgique,  Belgian Investment Company for Developing countries (BIO).

Pages